לציבור היקבים והכורמים המשלמים דמי חבר למועצה, מצורף מסמך בנושא סבסוד תמלוגים בעבור שתילים לנטיעות 2023 (חומר ריבוי מועצת גפן היין-דרום אפריקה)

דילוג לתוכן