מידע מקצועי

קורסים וימי עיון

תמיכות ומענקים

נוהל תמיכה למיכון וטכנלוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כח אדם 2021-2022 לשנים

נוהל טכנולוגיות חדשות ומיכון חוסך כח אדם – תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל – עדכון מס' 1

נוהל טכנולוגיות חדשות ומיכון חוסך כח אדם – תוספת מיכון מאושר לרשימה בנספח 7 לנוהל – עדכון מס' 2

נוהל מתן פרס לחקלאי מוביל בעיבוד משמר וחקלאות משמרת 2022

שימור קרקע וניקוז נוהל השקעה לשנת 2022 עיבוד משמר וחקלאות משמרת

שימור קרקע וניקוז נוהל השקעה לשנת 2022 מיכון ייעודי לשימור קרקע

שימור קרקע וניקוז נוהל השקעה לשנת 2022 קובץ נספחי הנוהל

שימור קרקע וניקוז נוהל השקעה לשנת 2022 פעולות ואמצעים

שימור קרקע וניקוז נוהל השקעה לשנת 2022 תכנון כולל וסקרים

שימור קרקע וניקוז נוהל השקעה לשנת 2022 תחזוקת מערכות שימור קרקע

טופס מקצועי עסקים קטנים

הסבר לקולות הקוראים המשותפים למשרד החקלאות והרשות לחדשנות

נוהל תמיכה בעסקים קטניים 10 ביולי 2022 סופי לפרסום

הבהרה מס 1 לנוהל האצה והטמעת טכנולוגיות חדישות 30.08.22

הבהרה לנוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח והחי בחקלאות 2023 – מערך גידול שתיל ירוק

נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח והחי בחקלאות

הזמנה לקורס פיתוח מיזמי תיירות אוקטובר-נובמבר 2023

נוהל תמיכה במרכזי מבקרים ובעסקים קטנים במרחב הכפרי לשנים 2024-2023

החזר תמלוגים 2023

קולות קוראים למחקרים

קול קורא גפן יין 2022

הנחיות ונהלים ליקבים

מדד תשומות גפן היין

מדד עלות ייצור גפן 17.1.24

מדד עלות ייצור גפן 12.9.23

מדד עלות ייצור גפן 14.6.23

מדד עלות ייצור גפן 5.1.23

מדד עלות ייצור גפן 16.06.22

מדד עלות ייצור גפן 21.11.21

תמחיר הקמת כרם

ניטור הגנ"צ ארצי