מידע מקצועי ומאמרים

שתלנות

מיזם חוסן בוטריוספריה חקר הגורמים הפתוגנים המעורבים ופיתוח

דוח מסכם למיזם חוסן משתלות 10012019

שמיטה

הנחיות טיפול בכרם היתר מכירה

דפון השבתת כרם יין בשמיטה מעודכן יוני 2021

פיזיולוגיה של הגפן

שיפור השליטה על איכות אשכול ורמת היבול בגפן באזורי גידול מבכירים באמצעות הבנת הגורמים

שיפור איכות הפיגמנטציה לענבי מאכל ויין

פיתוח ממשק בכרם גפן ליין להגדלת פוריות הכרם, הקטנת תשומות

מיזם לאיתור ופיתוח תחליפי ציאנאמיד חומצי לשבירת תרדמה בגפן

לימוד השפעת מערכת השורשים והנצר על מטבוליזם של פרי הגפן

השפעת כנות מרסנות על קברנה סוביניון

השפעת הכנה על מדדי צימוח ואיכות יין בקברנה סוביניון ומרלו

ברור המקור לשונות בין זני גפן בתגובה לג'יברלין

בידוד ואיפיון של גנים הקשורים בקליטה של מנות צינון ובהפעלת המנגנון לשחרור מתרדמה של פקעי

אפיון הורמון חדש בגפן ובחינת השפעתו על תהליכי התפתחות בגפן

אינטרקציה כנה רוכב בגפן- אנליזה גנומית ומטבולומית להבנת הבסיס הביוכימי לשונות

ניהול עשביה

תכשירי עשבייה 2019

שיפור הדברת עשבים רעים בכרמי יין במהלך הגידול ופיתוח אמצעים

ממשק לטיפול עשביה 2020

הדברת עשבים רעים בכרמי יין - דוח סיכום המחקר 2011-13

אפיון ואופטימיזציה של אמצעי הדברת עשבים כימיים ולא כימיים בכרם יין , ופיתוח ממשקי

השקיה

בחינת מודל השקיה לזן מרלו בכרם חולדה

פיתוח ממשק השקיה לצמצום ירידה במשקל הגרגר לקראת

הזנה

שימוש בפסולת יקב לשימור ושיפור פוריות הקרקע בכרמי יין וכתחליף לכבול במצע הגידול

אגרוטכני

בחינת זמירת שריגים ככלי לדילול פרי ולשיפור איכות יינות אדומים

בחינת ההשפעה של שיטות זמירה ועיצוב על איכות הענבים והיין

פיתוח מדדים לחילון רצוי בזנים לבנים ואדומים ככלי שימושי למיכון העבודה

הגנת הצומח

וירוסים

ניתוח מרחבי של מחלת קיפול העלים והשפעת כנימה קמחית

ניקוי גפנים מוירוסים ושיטות זיהוי

מיזם הפחתת נזקי וירוסים בכרמי יין

מזיקים​

שימוש בשמרים סימביונטיים להפחתת נזקי קמחיות בגפן

הדברת קימחון הגפן בכרמי יין 2013

הגדרת פוטנציאל הנזק של קומפלקס המזיקים המכונה הציקדה

מחלות

התפתחות מחלת הבוטריוספריה בכרמי גפן יין ממצאים ראשוניים

הדברת זרוע מתה

צהבון

שימוש בשיח אברהם להקטנת וקטור הצהבון-דוח מסכם

שימוש בצמחי מלכודת להקטנת הוקטור לצהבון

השפעת יישום קומפוסט על ביטוי צהבון בגפן יין

גישה חדשה לדיכוי מחלת הצהבון בגפן עי ביטוי נוגדנים ספציפיים

גישה חדשה לדיכוי מחלת הצהבון עי נוגדנים

דפי שה"מ

תכשירים מקבילים אוגוסט 2021

תכשירי הדברה מזיקים סופי2021

מעבר בצרות בין חלקות כרם 21

מחלת פירס (קסיללה)

Almeida Israel I 2022

Almeida Israel II 2022

פיזור גאוגרפי בכרם-נועה מעוז

צחי דוד - סקר ארצי

רקפת ומאור - וקטורים

תרצה - קשר תסמינים בדיקות

מחלת פירס 2021

אופיר בהר - קסיללה בישראל

אחר

פיתוח כלים להקטנת השונות בכרם והעלאת איכות יין