מדיניות פרטיות

המועצה לגפן היין בישראל  (להלן "המועצה" ו/או "אנחנו") מכבד את פרטיותך. מדיניות פרטיות זו קובעת את מדיניות המועצה  ביחס לנתונים האישיים אשר נאספים ממנויים של האתר והשירותים, אך אינו חל על מידע אישי הנאסף באופן לא מקוון או בכל דרך אחרת. לכל המונחים שאינם מוגדרים במסמך זה תהא המשמעות המיוחסת להם במסמך תנאי השימוש.

ע"י הזנה מרצון של נתוניך האישיים, הנך מביע את הסכמתך כי השימוש שלנו בנתונים אילו הוא בהתאם למדיניות פרטיות זו. אם תזין, או תאשר את הזנת הנתונים האישיים לאתר זה, הנך מסכים ומאשר כי פרטים אישיים האלה ניתנים להעברה מהמיקום הנוכחי שלך אל משרדי ושרתי המועצה  וצדדים שלישיים מורשים.

 
המידע שאתה מספק לנו.
המועצה  אוספת מידע אישי ממך בעת הגלישה באתר, בבחירתך להיות מנוי, בשימוש בשירותים מסוימים באתר זה, או בפניות אלינו בנושאי הערות או בירורים. אנו נשתמש בנתונים האישיים שלך רק בהתאם למדיניות פרטיות זו.

נתונים נוספים:

מידע הנאסף באופן פסיבי – בעת אינטראקציה עם המועצה באמצעות האתר, אנו מקבלים ומאחסנים  מידע אישי מסויים שאינו ניתן לזיהוי. מידע זה, אשר נאסף באופן פסיבי תוך שימוש בטכנולוגיות שונות, אינו יכול לשמש כדי לזהותך ספציפית. המועצה  יכולה לאחסן מידע כזה בעצמה או שהוא יכול להישמר במסדי נתונים בבעלות ובתחזוקת גופים הקשורים למועצה ' סוכנים או ספקי שירות. אתר זה יכול להשתמש במידע זה ובצירוף עם מידע אחר כדי לעקוב אחר, למשל, המספר הכולל של המבקרים באתר, מספר המבקרים בכל עמוד באתר, ושמות הדומיין וספקי האינטרנט של המבקרים. חשוב לציין כי נתונים אישיים אינם זמינים ואין כל שימוש בהם בתהליך זה.

מידע אישי מצטבר – במאמץ מתמשך כדי להבין טוב יותר את המנויים, יתכן כי ננתח את הנתונים האישיים שהוזנו לאתר באופן כמותי מצטבר. מידע מצטבר זה אינו מזהה אותך באופן אישי. המועצה  עשויה לשתף נתונים מצטברים אילו עם מנויים אחרים, שותפיה, סוכניה ושותפיה העסקיים. אנו עשויים גם לחשוף נתונים סטטיסטיים מצטברים של משתמשים על מנת לתאר את השירותים שלנו לשותפים עסקיים קיימים ועתידיים וכן צדדים שלישיים אחרים למטרות חוקיות אחרות.

עוגיות (Cookies) –  בהפעלה אתר זה, אנו משתמשים בעוגיות, פיסת מידע אותן המחשב המארח את האתר נותן למחשב שלך בעת גישתך לאתר. עוגיות אילו נותנות אפשרות לספק פונקציונליות נוספת לאתר ומסייעות לנו לנתח את השימוש באתר באופן מדויק יותר. בכל המקרים בהם אנו משתמשים בעוגיות, לא ייאסף מידע אישי עליך אלא אם תאשר זאת. מומלץ להשאיר את העוגיות מופעלת כי הן יאפשרו לך לנצל תכונות מסויימות של האתר.

כיצד אנו משתמשים במידע האישי – המועצה  משתמשת בפרטים האישיים שתספק באופן העולה בקנה אחד עם מדיניות פרטיות זו. אם תספק נתונים אישיים מסיבה כלשהי, אנו עשויים להשתמש במידע אישי זה בקשר עם הסיבה שלשמה נמסר. למשל, נשתמש בפרטים האישיים שהזנת בתהליך ההרשמה כדי לשלוח הודעות דואר אלקטרוני בנוגע לחשבונך ו / או לספק הודעות אודות שירותים ו/או מידע שונים. המועצה משתמשץ בנתונים האישיים שלך ומידע אישי אחר בלתי ניתן לזיהוי שנאספו באמצעות האתר כדי לסייע לנו לשפר את הפונקציונליות של האתר, כדי להבין טוב יותר את מנויי האתר שלנו וכדי לשפר את השירות.
המועצה  עשויה לשתף מידע מצטבר ומידע מצטבר סטטיסטי של משתמשים עם מנויים אחרים, שותפיה, סוכניה, שותפים עסקיים, אנליסטים בשוק, מפרסמים, נותני חסות, וכל וצדדים שלישיים אחרים. אם בכוונת המועצה  להשתמש במידע אישי כלשהו באופן שאינו עולה בקנה אחד עם מדיניות פרטיות אנו נודיעך על השימוש הצפוי כאמור לפני או במועד בו המידע האישי נאסף.

שיתוף בנתונים האישיים – אנו עשויים לחלוק את נתוניך האישיים עם צדדים שלישיים מסוימים ללא הודעה נוספת.

סוכנים, יועצים וצדדים שלישיים קשורים – המועצה ' כמו עסקים רבים אחרים, שוכרת לעיתים חברות אחרות לבצוע פעילויות עסקיות מסוימות. לדוגמא: מידע ובדיקת הדיוור, תחזוקת מסדי הנתונים, עיבוד תשלומים. כאשר אנו מעסיקים חברה אחרת עבור פעילות מסוג זה, אנו מספקים אך ורק מידע הנדרש לביצוע הפעילות ספציפית שלשמה נשכרה.

דרישות משפטיות  –  המועצה  עשויה לחשוף מידע אישי אם תידרש לעשות זאת על פי חוק או מתוך אמונה בתום לב שפעולה זו הכרחית (א) לקיים חובה משפטית, (ב) לשמור ולהגן על הזכויות או הקניין של המועצה   ג) לפעול בנסיבות דחופות כדי להגן על שלומם וביטחונם של מנויים או הציבור, או (ד) להגן מפני אחריות משפטית.

העברות עסקים – ככל שאנו מתפתחים, אנו עשויים למכור או לקנות עסקים או נכסים. במקרה של מכירת החברה, מיזוג, פירוק, ארגון מחדש או אירוע דומה, נתונים אישיים עשויים להיות חלק מן הנכסים המועברים.

חלופות – כפי שהותווה במדיניות פרטיות זו, הנך תמיד יכול לבחור שלא לספק את נתוניך האישיים לאתר, אך בעשותך כן ימנע ממך להשתמש בשירותים.

ילדים –  המועצה  אינה אוספת ביודעין מידע אישי ומילדים מתחת לגיל 18 באמצעות אתר זה. אם אתם מתחת לגיל 18, נא לא לתת לנו מידע אישי. אנו מעודדים הורים ואפוטרופוסים חוקיים לפקח על השימוש באינטרנט של ילדיהם על מנת לעזור לאכוף את מדיניות הפרטיות שלנו על ידי הוראה לילדיהם לעולם לא למסור פרטים אישיים באתר זה ללא אישורם. אם יש לך סיבה להאמין כי ילד מתחת לגיל 18 סיפק נתונים אישיים למועצה   באמצעות אתר זה, אנא פנה אלינו, ואנו נעשה כל מאמץ כדי למחוק את המידע ממסדי הנתונים שלנו.

קישורים לאתרים אחרים – הסכם זה מסדיר את מדיניות הפרטיות של אתר זה ולא כל אתרי צד ג', לרבות אתרים עם קישורים באתר המועצה . אנא פנה לאתרים אלה ישירות לצורך קבלת מידע על מדיניות הפרטיות שלהם, אבטחת איסוף הנתונים ומדיניות ההפצה.

אבטחה – אנו נוקטים באמצעים סבירים מבחינה מסחרית כדי להגן על הנתונים האישיים הניתנים באתר זה כדי להגן על מידע שכזה מפני אובדן, שימוש לרעה, וכן גישה בלתי מורשית, גילוי, שינוי או השמדה. אנו משתמשים בתקן המקובל בתעשייה בטכנולוגיית      SSL (Secure Socket Layer),  הצפנה, שרת מאובטח, ואמצעי הגנה פיזיים ופרוצדורליים אחרים כדי להגן על אבטחת הנתונים האישיים שלך. מאחר ולא קיים מערך אבטחה בלתי חדיר, אין אנו יכולים להבטיח באופן מוחלט את אבטחת מסדי הנתונים שלנו, ולא נוכל להבטיח כי הפרטים האישיים שתספק לא יהיו ניתנים ליירוט תוך כדי שידורם אלינו או מאיתנו דרך האינטרנט. בפרט, דואר אלקטרוני שנשלח אל או מ- אתר זה לא יכול להיות בטוח, ולכן מחובתך לנקוט משנה זהירות בהחליטך איזה מידע אתה שולח אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני. אנא זכור זאת כאשר אתה חושף מידע אישי למועצה  או כל גורם אחר דרך האינטרנט.

שאר התנאים וההגבלות. – גישתך והשימוש באתר זה כפופים לתנאי השימוש אשר נכללים בזאת על דרך ההפניה.

הערה למבקרים: עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות בכל פעם שאתה משתמש באתר כדי לבדוק אם נעשו שינויים.

כיצד ליצור איתנו קשר. ניתן לפנות אלינו כדלקמן: 

דואר אלקטרוני: mali@wineboard.co.il
טלפון: 03-5614416