חדשות ועדכונים

תמיכה לכרמים עם הדלייה לכרם שמוט

לידיעת הכורמים, ב- 30.8.2022 יצאה הבהרה מספר 1 לנוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2022. הנוהל כולל תמיכה לכרמים כמותיים בעלי הדלייה